НТС КОНСУЛТ
Устни преводи

Предлагаме следните устни преводи:

Симултанен - превод в момента на говоренето. Изисква се специална техника, която обикновено се осигурява от клиента или организаторите на събитието (кабинка, микрофон, слушалки – по време на конференции, олимпиади, семинари и др.).

Консекутивен – превод с изчакване т.е. ако се говори 5 минути, трябва да се предвидят и 5 минути за превод. Не изисква специална техника. Той е подходящ при преговори и кратки семинари, срещи, нотариални заверки, посещения на работни обекти и др.

Придружаване - не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод.