НТС КОНСУЛТЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА
ДОКУМЕНТИ

Освен преводни услуги НТС КОНСУЛТ ЕООД извършва и легализация - заверки на документи във всички държавни институции и посолства в България.

За да бъде признат в България, даден документ, издаден от чужда държава, или - български документ да бъде признат в чужбина, той трябва да бъде преведен и легализиран. Чрез легализацията се удостоверява достоверността на документа.

Легализацията се извършва от Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. За да може даден документ да се легализира, преди това трябва той да е снабден с всички необходими печати и заверки. След това преводът трябва да се извърши от заклет преводач и преведените документи да се представят за легализация в съответното ведомство.

Заверката и/или легализацията с апостил на документите обикновено е свързана с доста формалности, пътуване и време, които можете да си спестите като се обърнете към нас.