НТС КОНСУЛТПисмени преводи

Извършваме писмени преводи на:

Специализирана документация: Tекстове в области като медицина, фармация, технически, юридически, договори, устави, меморандуми, менюта, анотации, фирмени документи и други независимо от формата.

Неспециализирана документация: Стандартна фирмена документация, образци, заповеди, бизнес кореспонденция във всякакъв формат.

При подаване на заявка документите за превод може да ни бъдат доставени на ръка, по електронна поща или по куриер.

Под стандартна поръчка се разбира: 7 страници за един работен ден. Цената е за една страница - 1800 знака с интервалите – и е крайна. Обявените срокове и цени важат за обем до 20 стандартни страници. За поръчки над 100 страници срокът и цената на преводите подлежат на договаряне.
Сроковете за извършване на преводите и цената могат да се променят според количеството страници за превод.
За специализирани текстове с висока степен на трудност цената на превода може да се увеличи до 50%.
При обемен превод, извършван от екип от преводачи, срокът на изпълнение се удължава за синхронизиране на превода. При спиране на поръчка от страна на клиента преди договорения срок, от клиента се заплащат направените до момента на прекратяване разходи.

Преведените документи може да Ви бъдат доставени по електронна поща и/или от посочена от Вас куриерска служба до всяка дестинация в България.